รู้กฎหมายทนายความ(สุข) 25/12/2565

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 บริษัทบีเคเคอินเตอร์ลอว์จำกัด และบริษัทพร้อมเจรจาจำกัด ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิยาลัยกรุงเทพร่วมกัน จัดกิจกรรม
รู้กฎหมายทนายความ(สุข) โดยนำทีมทนายความไปให้ความรู้ด้านกฎหมายกับผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลทับยาอำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากพี่น้องในพื้นที่เทศบาลตำบลทับยา และได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์  สีตะระโส นายกเทศมนตรีตำบลทับยา
มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยทีมทนายความได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ สิ่งที่ควรรู้ และข้อควรระวังเมื่อเราจะเข้าทำสัญญาประกันหนี้ และหากเรา
ตกเป็นผู้ค้ำประกันแล้วเราควรต้องทำอย่างไร รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตือนภัยจากกลโกงของมิจฉาชีพในการหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงิน เช่นกลโกง
จากแก๊งคลอเซนเตอร์ กลโกงจากการส่งข้อความ (SMS) รวมถึงกฎหมายเกี่ยวการรับมรดกของทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย  ทายาทโดยสิทธิตามพินัยกรรม
และรูปแบบและวิธีการพินัยกรรมแต่ละประเภท

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้น เพราะนอกเหนือจาก บริษัท บีเคเคอินเตอร์ลอว์ จำกัด บริษัท พร้อมเจรจา จำกัด และ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้สูงอายุยังมีอาสาสมัครในจังหวัดสิงห์บุรีมาให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมและคอยช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากทางบริษัทฯจะแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้ว ทางบริษัทฯยังมีการสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสนุกให้ผู้สูงอายุทุกท่าน
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน ทำให้นอกจากความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุจะได้รับแล้ว ยังมีของรางวัลจากกิจกรรมที่ผู้สูงอายุจะได้รับกลับบ้านด้วย

หลังจากจบกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายแล้ว ทางบริษัทยังได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลทับยาอำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย ส่งผลให้การสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการผู้สูงอายุได้ความรู้ด้านกฎหมาย เด็กและโรงเรียนในพื้นที่ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับที่ดี และสามารถต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต